Koor

Op 27 mei 1991 werd de oprichtingsvergadering gehouden met potentiële leden en er werd een bestuur gekozen. Het koor was een feit.

De eerste keer dat het koor zich presenteerde was tijdens de kerstzangdienst op 25 december van dat jaar. De organist was toen John Propitius. Een greep uit de hoogtepunten zijn o.a. het Bevrijdingsconcert in 1995 met het Groot Katwijks Jongerenkoor, het Oranjeconcert in 1998, het tweede lustrum concert 2001 en het concert in Lunteren met het Hervomd Zangkoor Lunteren in 2004.
In de loop van de tijd is het jongerenkoor omgevormd tot een gemengd christelijk koor zoals het nu is. Het huidige koor bestaat uit ca. 60 leden en staat onder de bezielende leiding van John Propitius. Het repertoire bestaat tegenwoordig uit geestelijke liederen, overwegend in de Nederlandse taal, aangevuld met liederen in zowel de Duitse als de Engelse taal.